ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช โลกา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :